מפת התחדשות עירונית בישראל

טקסט שיקשר ללינק הכולל את כל הפרויקטים בישראל   https://moch.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d6191754d18a4fd29ee2e2ca1d040759